cat esp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de privacitat

 

 

 

 

 

La nostra activitat ha estat sempre enfocada en l’edificació de nova construcció tant d’edificis plurifamiliars com d’unifamiliars i grans rehabilitacions.

Darrerament hem enfocat els nostres esforços a l’especialització en el camp de la rehabilitació. Creiem que el nostre sector ha de passar forçosament per un manteniment adequat dels edificis al llarg de la seva vida útil i per la seva rehabilitació quan siguin obsolets.

En els darrers anys hem fet, i estem fent dia a dia, un esforç d’especialització i d’adaptació per disposar del millor coneixement i els instruments adients per desenvolupar les tasques de la forma més innovadora en la construcció i la rehabilitació de tot tipus d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars.

 

 

Trajectòria