cat esp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominació social: CONSTRUCTORA D'OBRES I SERVEIS DEL BAIX CAMP, SL
Nom comercial: CONSTRUCTORA BAIX CAMP
Domicili social: CTRA. SALOU KM 3,9 43205-REUS
CIF / NIF: B55587703
Telèfon: 606417415
e-Mail: construbaixcamp@gmail.com
Inscrita en el Registre: TOMO 2717
Nom de Domini: www.constructorabaixcamp.com

 


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament Inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Els usuaris, mitjançant la senyalització de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per instància de part del prestador paràgraf realitzar les següents finalitats:


1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, Present o Futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador.


2. Realitzar estudis estadístics.


3. Encàrrecs, tramitar presses o de qualsevol del tipus de peticó que sigui realitzada de l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posen a disposició de l'usuari en el lloc Web de la companyia.


4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.


El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fora realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals. Demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per instància dels Titulars.

 

Tots les dades sol·licitats a través de la web són obligatòries, ja que són necessaries per la prestació d'un servei òptim per l'usuari. En cas de que no siguin facilitades totes le dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


El prestador garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancelacion, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una Sol·licitud expressa, junt amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:


1. E-Mail: construbaixcamp@gmail.com
2. Tel: 606417415


Del mateix mode, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l'Apartat donar-se de baixa de Tots els correus electrònics remesos per instància de part del prestador.


La mateixa manera, el prestador ha adoptat: totes les mesures tècniques i d'organització necessàries paràgraf garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal.

 


ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT:


El prestador pel seu propi compte o la de un tercer contractat per la prestació de serveis de mesurament, les galetes poden ser utilitzades quan un usuari navega per la web. Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà del servidor web amb l'finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el temps de navegació.

Les galetes utilitzades per el lloc web en si s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.
Mitjançant l'us de les galetes resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que no s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, empresa o contacte. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres de trànsit, control del progrés i, nombre d'entrades.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de galetes i per impedir la Instal·lació en el seu equip. Consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no es necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades per la web,a tercers que actuï en vostre nom.

Les galetes utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal en la única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s' utilitzaran les galetes per recollir informació de Caràcter personal.

 

ADRECES IP:


Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la IP i el Nom de domini utilitzats pel usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament per l'ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la fi de obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

 


SEGURETAT:


El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat a les dades.L'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.


Tot procés de contractació que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia, ...) Sempre seran transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https: //, ...), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

 

 

Política de privacitat